"Psychoterapia jest leczeniem biologicznym, terapią mózgu.
Skutkuje ona trwałymi, możliwymi do zbadania,
fizycznymi zmianami w mózgu,
podobnie jak proces uczenia się."
- Eric Kandel - neurobiolog,
laureat Nagrody Nobla z medycyny 2000 r.
W Gabinecie Psychoterapii i Rozwoju Osobistego pracujemy
w podejściu humanistycznym oraz psychodynamicznym.

Psychoterapia humanistyczna


Psychoterapia humanistyczna jest podejściem terapeutycznym, które oparte jest na koncepcji Carla Rogersa -terapii skoncentrowanej na kliencie oraz korzysta z ujęcia terapii gestalt F. Perlsa oraz terapii  skoncentrowanej na doświadczaniu L. Greenberga.


W podejściu humanistycznym koncentrujemy się na doświadczaniu „tu i teraz” przyglądając się swoim myślom, emocjom, sygnałom płynącym z ciała, świadomości samego siebie. W pracy terapeutycznej wychodzimy od „tu i teraz” w przeszłość i przyszłość. Terapeuta jest towarzyszem drogi, którą przemierza klient w procesie terapii w bezpiecznych warunkach. Psychoterapia opiera się na specyficznej relacji między terapeutą a klientem opartej na: bezwarunkowej akceptacji, empatycznym zrozumieniu i szacunku oraz autentyczności w relacji. W takiej bezpiecznej, pełnej wsparcia atmosferze, klient może bez lęku analizować własne doświadczenia i samodzielnie dochodzić do rozwiązań swoich problemów. Terapeuta humanistyczny wchodzi w świat doświadczeń pacjenta, przygląda się zjawiskom tego świata, próbuje zrozumieć świat znaczeń klienta, podąża za nim dopasowując interwencje do jego indywidualnych potrzeb.


Terapia skoncentrowana na proces doświadczania Greenberga pomaga klientowi w rozwinięciu świadomości własnych emocji, aby radził sobie z problemami oraz żył w większej harmonii z samym sobą i otoczeniem. W centrum zainteresowania stawia doświadczenie pacjenta i uznanie emocji za źródło znaczenia, wspierając tą część człowieka, która dąży do rozwoju. Terapeuta podąża za klientem w świecie wewnętrznego doświadczenia klienta uznając go za osobę na takich samych prawach. Jest przewodnikiem w doświadczaniu, osobą orientującą się w subiektywnych doznaniach klienta i rozumiejącą procesy emocjonalne. Terapeuta próbuje pomóc klientowi w zrozumieniu sytuacji, w której się znalazł oraz wspierać go w rozwiązywaniu problemów w autentycznej i empatycznej relacji terapeutycznej.
Psychoterapia psychodynamiczna -
Oferta


Nasz zespół doświadczonych psychologów zaprasza osoby dorosłe, a także dzieci i młodzież z różnego rodzaju problemami oraz trudnościami emocjonalnymi przede wszystkim w relacjach z drugim człowiekiem, a także z problemami w życiu osobistym i zawodowym. Proponujemy spotkania indywidualne krótko- i długoterminowe oraz terapię par. Oferujemy również warsztaty rozwojowe i tematyczne oraz grupy terapeutyczne.


Naszą ofertę kierujemy do osób:


z zaburzeniami nerwicowymi i lękowymi
z zaburzeniami psychosomatycznymi, które skarżą się na różnego rodzaju bóle: głowy, żołądka oraz inne objawy somatyczne, jak drżenie rąk i nóg, zawroty głowy, uczucie duszności, kołatanie serca
z zaburzeniami osobowości
nie radzących sobie ze stresem i ciągłym napięciem
doświadczających smutku i przygnębienia
borykających się z trudnościami rodzinnymi lub wychowawczymi
doświadczających trudności w relacjach i komunikacji z drugim człowiekiem
doświadczających trudności w związkach
z zaburzonym poczuciem własnej wartości
znajdujących się w sytuacjach kryzysowych: rozstanie, rozwód, żałoba, wypadek, choroba własna lub bliskiej osoby
mających trudności w zrozumieniu samego siebie i swojego zachowania, pragnącymi poszerzyć własną samoświadomość
uzależnionych oraz współuzależnionych


Cennik:


Konsultacja psychologiczna (przed rozpoczęciem psychoterapii) 80zł / 50min
Psychoterapia indywidualna osoby dorosłej 80zł / 50min
Psychoterapia indywidualna tańcem i ruchem 80zł / 50min
Terapia uzależnień 80zł / 50min
Psychoterapia dziecka 90zł / 50min
Psychoterapia pary 100zł / 60min
120zł / 90min
 • Justyna Kruszewska
 • Jestem absolwentką pedagogiki specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz dyplomowanym psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie rekomendowane i akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

  Ukończyłam Studium Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej realizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam realizując staż w Poradni Telefonicznej dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123 Instytutu Psychologii Zdrowia m.in., udzielając pomocy psychologicznej w formie telefonicznej oraz podczas stażu szkoleniowego w Grupie Synapsis o nazwie Vademecum Terapeuty Rodzinnego, gdzie uczyłam się prowadzenia terapii w nurcie systemowym z rodzinami oraz parami. Staż kliniczny realizowałam w Szpitalu Psychiatrycznym w Zagórzu k. Warszawy w Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii na oddziale dla młodzieży. Od 2013 roku pracuje w NZOZ Ośrodku Psychoterapii Medycznej w Białymstoku prowadząc psychoterapię indywidualną oraz grupową osób z zaburzeniami nerwicowymi.

  Od września 2014 roku prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną w prywatnym gabinecie. Pracuję z osobami z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami odżywiania, chorującymi na depresję, mającymi trudności w relacjach międzyludzkich, samotnymi, cierpiącymi, wychowującymi się w dysfunkcyjnych rodzinach z problemem alkoholowym - DDA, a także z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami mającymi trudności wychowawcze.

  Pracuję w nurcie humanistycznym czerpiąc także z innych podejść psychoterapeutycznych, przede wszystkim z terapii Gestalt, psychoterapii doświadczeniowej Leslie Greenberga oraz psychoterapii systemowej. Stosowane przeze mnie metody i techniki są zgodne ze standardami wyznaczonymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, którego jestem członkiem.

  Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego m.in. w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie oraz w Ośrodku Rozwoju Osobistego i Psychoterapii Intra w Białymstoku.
  Zapraszam!
  Zapisy na wizytę:
  tel.: +48 793-919-411
  e-mail: kruszewska.justynaa@gmail.com • Ewa Dąbrowska-
  Jackowska
 • Moja praca polega na kontakcie z ludźmi. Ludźmi, którzy pojawiają się z różnych powodów, jedni chcą uporać się z cierpieniem, smutkiem, lękiem, inni ciekawi są motywów, które kierują ich życiem, jeszcze inni są zmęczeni trudnościami w kontaktach z ludźmi. Aby móc odpowiedzieć na oczekiwania z jakimi przychodzą do mnie pacjenci, stale i z uwagą poszerzam swoje kompetencje. Z wykształcenia jestem Psychologiem (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz Dietetykiem (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego). To jednak nie wystarcza by pomagać innym, w celu pogłębienia wiedzy na temat natury ludzkiej ukończyłam 4-letnią szkołę psychoterapii w nurcie psychodynamicznym (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem dyplomowanym psychoterapeutą, obecnie przygotowuję się do certyfikacji. Ukończyłam studia podyplomowe z Propedeutyki Psychologii Klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

  Wiedzę swoją poszerzam poprzez odbywanie różnorodnych szkoleń. W szczególności interesują mnie zagadnienia związane z zaburzeniami odżywiania jak i kłopotami związanymi z niezrozumiałymi reakcjami naszego ciała, takimi jak: duszności, kłopoty z sercem, bóle głowy, brzucha, tzw. objawy somatyczne, jak również objawami lękowymi.

  Doświadczenia i wiedzy nabywam podczas:
  • pracy w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości, prowadzę tam terapię indywidualną i grupową osób dorosłych a także terapię osób cierpiących na trudności w odżywianiu
  • pracowałam jako psycholog dziecięcy na Oddziale Dziennym Dla Dzieci I Młodzieży, zajmując się diagnozowaniem i prowadzeniem wsparcia terapeutycznego.
  • moje początki związane z doświadczaniem i nauką kontaktu z drugim człowiekiem rozpoczęły się od odbywania staży na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości dla dorosłych oraz na Oddziale Dziennym Dla Dzieci i Młodzieży.
  • współpracowałam jako psycholog w stowarzyszeniu wspierającym osoby niepełnosprawne i przewlekle chore, udzielając interwencji kryzysowych w stanach spadku kondycji psychicznej.

  Swoją pracę poddaję regularnej superwizji (nadzorowi merytorycznemu).

  Zapisy na wizytę:
  tel.: +48 510-094-461
 • Izabela Sych
 • Jestem specjalistą psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji (nr ref 3193/2013 PARPA). Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Otrzymałam tytuł magistra pedagogiki o kierunku profilaktyka i terapia uzależnień na SGGW w Warszawie.

  Obecnie studiuję w Szkole Psychoterapii Humanistycznej INTRA w Warszawie. Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi uzyskałam dzięki stażom w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi w Zagórzu k. Warszawy, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży – Wojewódzka Konsultacyjna Poradnia Specjalistyczna Dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie oraz w Ośrodku Terapii Uzależnień w Starych Juchach. Ukończyłam również szkolenie w zakresie terapii DDA w Polsko Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień Błękitny Krzyż w Broku oraz osób uzależnionych behawioralnie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

  Stale podnosi kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach.

  Obecnie jestem pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

  Zapisy na wizytę:
  tel.: +48 512-915-833
 • Ela Jeżyna
 • Jestem z wykształcenia - w kolejności zdobywania kwalifikacji - pedagogiem, choreoterapeutą, terapeutą zajęciowym, psychoterapeutą DMT (psychoterapia tańcem i ruchem), obecnie na ostatnim roku 4-letniego całościowego szkolenia w Instytucie DMT (Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem) afiliowanym przez ADMP UK (Brytyjskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem).

  Ponadto od 2007 roku uczestniczyłam w wielu warsztatach i szkoleniach z zakresu choreoterapii i psychoterapii tańcem i ruchem, prowadzonych przez polskich i zagranicznych nauczycieli. Od 2010 roku zdobywam doświadczenie zawodowe, pracując głównie z osobami dorosłymi w ośrodkach zdrowia psychicznego w Białymstoku. Prowadziłam także psychoterapię tańcem i ruchem dzieci i młodzieży. Jestem członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem, co oznacza, że zobowiązałam się do przestrzegania określonych standardów zawodowych i etycznych . Wciąż podnoszę swoje kwalifikacje między innymi poprzez superwizowanie mojej praktyki psychoterapeutycznej.

  Terapia tańcem i ruchem może przynieść wiele korzyści nie tylko osobom chorym, ale wszystkim, którzy są zainteresowani swoim rozwojem, chcą lepiej poznać i wyrażać siebie i realizować swój potencjał.

  Zapraszam na spotkanie.

  Zapisy na wizytę:
  tel.: +48 603-587-657
  e-mail: elzbietajezyna@wp.plGabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego
Zapraszamy do naszego gabinetu:
ul. Legionowa 6 lok. 20
15-099 Białystok
Justyna Kruszewska
+48 793-919-411
Ewa Dąbrowska-Jackowska +48 510-094-461
Izabela Sych +48 512-915-833
Ela Jeżyna
+48 603-587-657