"Psychoterapia jest leczeniem biologicznym, terapią mózgu.
Skutkuje ona trwałymi, możliwymi do zbadania,
fizycznymi zmianami w mózgu,
podobnie jak proces uczenia się."
- Eric Kandel - neurobiolog,
laureat Nagrody Nobla z medycyny 2000 r.
Psychoterapię prowadzę w podejściu humanistycznym
integrując je z innymi szkołami psychoterapeutycznymi.

Psychoterapia humanistyczna


Psychoterapia humanistyczna jest podejściem terapeutycznym, które oparte jest na koncepcji Carla Rogersa -terapii skoncentrowanej na kliencie oraz korzysta z ujęcia terapii gestalt F. Perlsa oraz terapii  skoncentrowanej na doświadczaniu L. Greenberga.


W podejściu humanistycznym koncentrujemy się na doświadczaniu „tu i teraz” przyglądając się swoim myślom, emocjom, sygnałom płynącym z ciała, świadomości samego siebie. W pracy terapeutycznej wychodzimy od „tu i teraz” w przeszłość i przyszłość. Terapeuta jest towarzyszem drogi, którą przemierza klient w procesie terapii w bezpiecznych warunkach. Psychoterapia opiera się na specyficznej relacji między terapeutą a klientem opartej na: bezwarunkowej akceptacji, empatycznym zrozumieniu i szacunku oraz autentyczności w relacji. W takiej bezpiecznej, pełnej wsparcia atmosferze, klient może bez lęku analizować własne doświadczenia i samodzielnie dochodzić do rozwiązań swoich problemów. Terapeuta humanistyczny wchodzi w świat doświadczeń pacjenta, przygląda się zjawiskom tego świata, próbuje zrozumieć świat znaczeń klienta, podąża za nim dopasowując interwencje do jego indywidualnych potrzeb.


Terapia skoncentrowana na proces doświadczania Greenberga pomaga klientowi w rozwinięciu świadomości własnych emocji, aby radził sobie z problemami oraz żył w większej harmonii z samym sobą i otoczeniem. W centrum zainteresowania stawia doświadczenie pacjenta i uznanie emocji za źródło znaczenia, wspierając tą część człowieka, która dąży do rozwoju. Terapeuta podąża za klientem w świecie wewnętrznego doświadczenia klienta uznając go za osobę na takich samych prawach. Jest przewodnikiem w doświadczaniu, osobą orientującą się w subiektywnych doznaniach klienta i rozumiejącą procesy emocjonalne. Terapeuta próbuje pomóc klientowi w zrozumieniu sytuacji, w której się znalazł oraz wspierać go w rozwiązywaniu problemów w autentycznej i empatycznej relacji terapeutycznej.
Psychoterapia psychodynamiczna -
Oferta


Zapraszam osoby dorosłe, a także dzieci i młodzież z różnego rodzaju problemami oraz trudnościami emocjonalnymi przede wszystkim w relacjach z drugim człowiekiem, a także z problemami w życiu osobistym i zawodowym. Proponuję spotkania indywidualne krótko- i długoterminowe oraz terapię par. Zapraszam również na warsztaty rozwojowe i tematyczne oraz grupy terapeutyczne.


Swoją ofertę kieruję do osób:


z zaburzeniami nerwicowymi i lękowymi
z zaburzeniami psychosomatycznymi, które skarżą się na różnego rodzaju bóle: głowy, żołądka oraz inne objawy somatyczne, jak drżenie rąk i nóg, zawroty głowy, uczucie duszności, kołatanie serca
z zaburzeniami osobowości
nie radzących sobie ze stresem i ciągłym napięciem
doświadczających smutku i przygnębienia
borykających się z trudnościami rodzinnymi lub wychowawczymi
doświadczających trudności w relacjach i komunikacji z drugim człowiekiem
doświadczających trudności w związkach
z zaburzonym poczuciem własnej wartości
znajdujących się w sytuacjach kryzysowych: rozstanie, rozwód, żałoba, wypadek, choroba własna lub bliskiej osoby
mających trudności w zrozumieniu samego siebie i swojego zachowania, pragnącymi poszerzyć własną samoświadomość
współuzależnionych oraz z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)


Cennik:


Konsultacja psychologiczna (przed rozpoczęciem psychoterapii) 80zł / 50min
Psychoterapia indywidualna osoby dorosłej 80zł / 50min
Psychoterapia dziecka i nastolatka 90zł / 50min
Psychoterapia pary 100zł / 60min
150zł / 90min
Psychoterapia rodziny 150zł / 90min
 • Justyna Kruszewska
 • Jestem pedagogiem, dyplomowanym psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji, trenerem warsztatu psychologicznego. Ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie rekomendowane i akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obecnie jestem w trakcie szkolenia trenerskiego w Szkole Trenerów Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku INTRA w Warszawie.

  Ukończyłam Studium Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej realizowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam na stażu w Poradni Telefonicznej dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123 Instytutu Psychologii Zdrowia udzielając pomocy psychologicznej osobom w kryzysie oraz podczas stażu szkoleniowego w Grupie Synapsis o nazwie Vademecum Terapeuty Rodzinnego, gdzie uczyłam się prowadzenia terapii w nurcie systemowym z rodzinami oraz parami. Staż kliniczny realizowałam w Szpitalu Psychiatrycznym w Zagórzu k. Warszawy w Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii na oddziale dla młodzieży. Od 2013 do 2016 roku pracowałam w NZOZ Ośrodku Psychoterapii Medycznej w Białymstoku prowadząc psychoterapię indywidualną oraz grupową osób z zaburzeniami nerwicowymi.

  Od września 2014 roku prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną w prywatnym gabinecie. Jestem współwłaścicielem Ośrodka Psychoterapii DOM gdzie prowadzona jest psychoterapia dzieci młodzieży i dorosłych oraz różnego rodzaju warsztaty. Pracuję z osobami z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami odżywiania, chorującymi na depresję, mającymi trudności w relacjach międzyludzkich, wychowującymi się w dysfunkcyjnych rodzinach z problemem alkoholowym - DDA, a także z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami mającymi trudności wychowawcze. Zapraszam także pary.

  Pracuję w nurcie humanistycznym czerpiąc także z innych podejść psychoterapeutycznych, z terapii Gestalt, psychoterapii doświadczeniowej, psychoterapii systemowej oraz psychodynamicznej. Stosowane przeze mnie metody i techniki są zgodne ze standardami wyznaczonymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, którego jestem członkiem.

  Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
  Zapraszam!
  Zapisy na wizytę:
  tel.: +48 793-919-411
  e-mail: kruszewska.justynaa@gmail.com">
Gabinet Psychoterapii Justyny Kruszewskiej
Zapraszam do mojego gabinetu:
ul. Legionowa 6 lok. 20
15-099 Białystok
Justyna Kruszewska +48 793-919-411